DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

VCEO - Tuyên bố hệ giá trị cốt lõi

28/03/2020

Trong thời kì hội nhập, nền kinh tế đang chuyền mình cùng với bao khó khăn và thách thức, tuy nhiên cũng không thiếu các cơ hội, chúng ta phải nắm lấy cơ hội và nhớ rằng: “ Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.
Mục lục bài viết

  1. Mục tiêu 5 năm lần thứ 2 (từ 2023 đến 2028)

  Hỗ trợ ít nhất 5000+ các chủ doanh nghiệp trở thành thành viên chính thức trong mạng lưới kết nối Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO. Ươm mầm 10.000+ các start up có mặt tại 63 tỉnh thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

  2. Triết lý của VCEO

  Để thành công trong cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO mỗi thành viên trong cộng đồng phải là một thành viên tích cực, các thành viên trong cộng đồng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Đây là cam kết đối với các thành viên theo triết lý “Kết nối để thành công”.

  3. Sứ mệnh của VCEO

  Đoàn kết là chất keo gắn kết, tập hợp tất cả các nguồn lực về con người và vật chất.

  Sứ mệnh của VCEO là hỗ trợ các thành viên trong Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO phát triển kinh doanh bằng cách kết nối và mở rộng các mối quan hệ, đẩy mạnh và hướng dẫn các thành viên hội  nhập ứng dụng thương mại điện tử một cách tích cực và chuyên nghiệp nhắm xúc tiến thương mại, gia tăng doanh số cho doanh nghiệp.

  4. Nguyên tắc hoạt động

  5. Giá trị cốt lõi của VCEO (7 giá trị cốt lõi)

  • 1. Kiến tạo cơ hội
  • 2. Chia sẻ và học hỏi
  • 3. Xây dựng mối quan hệ chất lượng
  • 4. Thái độ tích cực và tinh thần hỗ trợ
  • 5. Cam kết và trách nhiệm
  • 6. Vinh danh ghi nhận
  • 7. Hỗ trợ 100% Doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng thương mại điện tử để hội nhập toàn cầu

  Trong thời kì hội nhập, nền kinh tế đang chuyền mình cùng với bao khó khăn và thách thức, tuy nhiên cũng không thiếu các cơ hội, chúng ta phải nắm lấy cơ hội và nhớ rằng: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

  Chúng tôi, đại diện Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO sẽ là sứ giả của sự kết nối, kết nối để đưa các doanh nhân, doanh nghiệp gần nhau hơn, cùng nhau tạo thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết và phát triển không ngừng.

  Chúng tôi hân hạnh được chào đón các lãnh đạo doanh nghiệp gia nhập Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO.

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
  Zalo
  Gọi điện