CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

Thành viên VCEO

Dn. Lê Mạnh Linh

Dn. Lê Mạnh Linh

Giám đốc Công ty TNHH ZYGOTE

Đỗ Quốc Bình

Đỗ Quốc Bình

Tổng giám đốc Công ty TNHH China Vietnam Laws

Dn. Nguyễn Ngọc Thịnh

Dn. Nguyễn Ngọc Thịnh

Giám Đốc Công ty TNHH Thiết bị chiếu sáng T&H

Dn. Đặng Đức Thắng

Dn. Đặng Đức Thắng

Giám đốc Công ty TNHH Kiến Trúc & Nội Thất Đặng Gia

Dn. Trần Anh Quang

Dn. Trần Anh Quang

Giám đốc kỹ thuật Công ty CP Thương mại & Dịch vụ VICO

Cao Diệp Phong

Victory Education Migration

Dn. Vũ Trường Giang

Dn. Vũ Trường Giang

Giám đốc Công ty CP DTG Châu Á

Dn. Bùi Thị Loan

Dn. Bùi Thị Loan

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Brandast

Dn. Ngô Thị Phương

Dn. Ngô Thị Phương

Giám đốc Công ty TNHH tư vấn QC

Dn. Nguyễn Văn Trung

Dn. Nguyễn Văn Trung

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Golden Life

Dn. Nguyễn Văn Nam

Dn. Nguyễn Văn Nam

Giám Đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nam Huế

Dn. Đỗ Văn Dương

Dn. Đỗ Văn Dương

Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật DT Việt Nam

Dn. Nguyễn Mạnh Thắng

Dn. Nguyễn Mạnh Thắng

Giám đốc Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Techmeco

Lam Huu Tri

HTE Global

Dn. Trần Huy Tài

Dn. Trần Huy Tài

Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Hải Quân

Dn. Vũ Văn Tấn

Dn. Vũ Văn Tấn

Giám đốc Công ty CP Dược Liệu Thiên Phú Việt Nam

Dn. Cao Văn Ngọc

Dn. Cao Văn Ngọc

Giám đốc Công ty TNHH Cát Phú Gia

Dn. Nguyễn Ngọc Hùng

Dn. Nguyễn Ngọc Hùng

Văn phòng luật sư kết nối

Dn.Đặng Ngọc Anh

Dn.Đặng Ngọc Anh

Tổng Giám Đốc VICOGROUP

Dn. Vũ Văn Tiệp

Dn. Vũ Văn Tiệp

Giám đốc Công ty CP DVTM Quốc tế Hoàng Tiệp

Dn. Đỗ Hải Đạt

Dn. Đỗ Hải Đạt

Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại và dịch vụ Lê Minh

Dn. Lê Đức Kiên

Dn. Lê Đức Kiên

Hợp tác xã và Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Chợ Việt