DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Thành viên VCEO

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh


Học viện Doanh nhân VCEO

091333xxxx

xxxxgroup@vico.vn

Là một trong những CEO đầu tiên đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử (Điều hành và sáng lập VICO Group từ 2007 đến nay)

DOANH NHÂN VCEO
Zalo
Gọi điện