DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Thành viên VCEO

Đặng Ngọc Anh

Đặng Ngọc Anh


Học viện Doanh nhân VCEO

091333xxxx

xxxxgroup@vico.vn

Là một trong những CEO đầu tiên đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử (Điều hành và sáng lập VICO Group từ 2007 đến nay)

DOANH NHÂN VIỆT NAM - VCEO
ĐĂNG KÝ Zalo
Gọi điện