DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG
Đăng ký
Hoặc

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

  • TÊN TÀI KHOẢN: CÔNG TY CP HỌC VIỆN DOANH NHÂN VCEO
  • SỐ TÀI KHOẢN: 0611001967001
  • NGÂN HÀNG: Vietcombank, chi nhánh Cầu Giấy
  • NỘI DUNG: TÊN THÀNH VIÊN + SỐ ĐIỆN THOẠI + MÃ SỐ THUẾ
  • PHÍ THÀNH VIÊN: 5.500.000 (Bao gồm VAT)
Zalo
Gọi điện