CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

Thành viên VCEO

Dn. Trần Huy Tài

Dn. Trần Huy Tài

Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Hải Quân

Dn. Nguyễn Mạnh Thắng

Dn. Nguyễn Mạnh Thắng

Giám đốc Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Techmeco