DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

VCEO: TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - MỤC TIÊU

28/03/2020

Trong thời kì hội nhập, nền kinh tế đang chuyền mình cùng với bao khó khăn và thách thức, tuy nhiên cũng không thiếu các cơ hội, chúng ta phải nắm lấy cơ hội và nhớ rằng: “ Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.
Mục lục bài viết

  Triết lý của VCEO

  Để thành công trong cộng đồng doanh nhân VCEO mỗi thành viên trong cộng đồng phải là một thành viên tích cực, các thành viên trong cộng đồng luôn hỗ trợ lẫn nhau. Đây là cam kết đối với các thành viên theo triết lý “Kết nối để thành công”.

  Sứ mệnh của VCEO

  Sứ mệnh của VCEO là hỗ trợ các thành viên trong Cộng đồng doanh nhân VCEO phát triển kinh doanh bằng cách kết nối và mở rộng các mối quan hệ, đẩy mạnh và hướng dẫn các thành viên hội  nhập ứng dụng thương mại điện tử một cách tích cực và chuyên nghiệp nhắm xúc tiến thương mại, gia tăng doanh số cho doanh nghiệp.

  Giá trị cốt lõi của VCEO

  1. VCEO hoạt động dựa trên triết lý kết nối để thành công.
  2. Huấn luyện và đào tạo.
  3. Tạo dựng các mối quan hệ ý nghĩa nhắm phát triển kinh doanh.
  4. Thái độ tích cực và tinh thần hỗ trợ.
  5. Phổ cập 100% Doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng Thương mại điện tử để hội nhập và gia tăng doanh số trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  Trong thời kì hội nhập, nền kinh tế đang chuyền mình cùng với bao khó khăn và thách thức, tuy nhiên cũng không thiếu các cơ hội, chúng ta phải nắm lấy cơ hội và nhớ rằng: “ Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

  Chúng tôi, đại diện Cộng đồng VCEO sẽ là sứ giả của sự kết nối, kết nối để đưa các Doanh nhân, Doanh nghiệp gần nhau hơn, cùng nhau tạo thành một tập thể vững mạnh, đoàn kết và phát triển không ngừng.

  Chúng tôi hân hạnh được chào đón các lãnh đạo doanh nghiệp gia nhập Cộng đồng Doanh nhân VCEO.

  Bài viết khác
  Zalo
  Gọi điện