DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Tổng cục Thống kê tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2020

31/03/2020

Ngày 31-3, Tổng cục Thống kê cho biết, từ ngày 1-4, Tổng cục Thống kê sẽ triển khai điều tra doanh nghiệp năm 2020.
Mục lục bài viết

  Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp).

  Kết quả điều tra sẽ được sử dụng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hằng năm của ngành thống kê; phục vụ biên soạn ấn phẩm "Sách trắng doanh nghiệp năm 2021"; đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là cơ hội cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hằng năm, để lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm; điều tra thường xuyên...

  Đối tượng của cuộc điều tra gồm: Các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các doanh nghiệp được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như: Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán… hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm ngày 1-1-2020, hiện đang hoạt động và các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp.

  Đơn vị điều tra là doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp không có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác (doanh nghiệp đơn), là doanh nghiệp chỉ có một địa điểm cố định duy nhất để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp có cơ sở trực thuộc đóng tại địa điểm khác, là doanh nghiệp có trụ sở chính và ít nhất một cơ sở trực thuộc đóng ở nơi khác.

  Các doanh nghiệp sẽ được điều tra về: Thông tin nhận dạng như tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình doanh nghiệp; ngành hoạt động sản xuất kinh doanh; thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp...

  Cuộc điều tra doanh nghiệp năm nay sẽ được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Thời gian triển khai thu thập số liệu bắt đầu từ ngày 1-4 đến ngày 30-5.

  Theo báo Hà Nội mới

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
  Zalo
  Gọi điện