DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ở Thủ đô

30/03/2020

Ngày 30-3, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 1063/UBND-KGVX về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Mục lục bài viết

  Ảnh minh họa, nguồn: Internet

  Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, UBND thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

  Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố.

  Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới trên địa bàn thành phố dựa trên nền tảng công nghệ số.

  Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các quy định về Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để cho phép đầu tư vào hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ.

  Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh triển khai đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2025”; đồng thời, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

  Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về Sở Thông tin và Truyền thông ngày 1-12 hằng năm để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  Theo Hà Nội mới

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
  Zalo
  Gọi điện