CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

THƯ MỜI HỌP NỘI BỘ VCEO

25/06/2019

Thực hiện theo quy định hoạt động của Cộng đồng doanh nhân VCEO về việc tổ chức các buổi họp kết nối VCEO hàng tháng đối với các lãnh đạo đại diện cho các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nhân VCEO trân trọng kính mời các anh(chị) tới dự buổi họp nội bộ tháng 06/2019 do Cộng đồng doanh nhân VCEO tổ chức vào ngày 27 tháng 06 năm 2019.

Chúc các thành viên trong Cộng đồng doanh nhân VCEO luôn thành công trong công việc.

Trân trọng.

Bài viết khác