DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Thành viên VCEO

Nguyễn Thị Kim Thư

Nguyễn Thị Kim Thư


Xuân Thư group

Dịch vụ vận chuyển

0983 65xxxx

xxxxenthikimthu1272@gmail.com

DOANH NHÂN VIỆT NAM - VCEO
ĐĂNG KÝ Zalo
Gọi điện