CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

đa dạng hóa phương thức kinh doanh

Phát triển thương mại & đa dạng hóa phương thức kinh doanh

Phát triển thương mại & đa dạng hóa phương thức kinh doanh

Một trong những mục tiêu lớn trong phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công Thương đưa ra: tiếp tục củng cố, phát triển chợ truyền thống tại thị trường nông thôn, phát triển đông đảo các cửa hàng tiện lợi & đa dạng các loại hình, phương thức kinh doanh hiện đại.

Xem thêm