DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

9 Cam kết của các doanh nhân VCEO

21/03/2018

Vì một Cộng đồng doanh nhân văn minh và phát triển lớn mạnh, các thành viên trong Cộng đồng doanh nhân Việt Nam VCEO luôn cam kết:
Mục lục bài viết
  1. Tôi sẽ luôn duy trì thái độ tích cực và hỗ trợ.

  2. Tôi sẽ cung cấp đúng chất lượng dịch vụ ở mức giá mà tôi đã báo.

  3. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các hoạt động của cộng đồng.

  4. Tôi sẽ bảo mật thông tin tuyệt đối.

  5. Tôi sẽ thành thật với những thành viên khác cũng như những người mà họ giới thiệu.

  6. Tôi sẽ xây dựng mối quan hệ tốt đối với các thành viên và người họ giới thiệu.

  7. Tôi sẽ tạo dựng thông tin đối với các thành viên và người mà họ giới thiệu.

  8. Tôi sẽ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong ngành nghề của tôi.

  9. Tôi sẽ cùng VCEO tạo nên một cộng đồng doanh nhân Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, phát triển không ngừng.

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
  Zalo
  Gọi điện