DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 được ban hành

11/05/2019

Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 vừa được Trung ương Đoàn vừa ban hành.
Mục lục bài viết

  Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 vừa được Trung ương Đoàn vừa ban hành.

  Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 – 2022 được ban hành

  Theo đó, đề án đưa ra mục tiêu đến năm 2022, toàn quốc hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 90% cán bộ đoàn, hội chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ thanh niên về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 5 triệu đoàn viên, thanh niên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp; đến năm 2019, mỗi tỉnh, thành đoàn thành lập được bộ phận chuyên trách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hoặc liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp và lực lượng xã hội khác để xây dựng…

  Trung ương Đoàn đề nghị các tỉnh, thành đoàn xây dựng kế hoạch triển khai đề án tại địa phương; gắn quá trình triển khai đề án với hoạt động củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ, hội doanh nhân trẻ tại địa phương…

  Đề án tập trung vào 3 nhóm đối tượng thanh niên gồm: sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (hỗ trợ các dự án, đề án đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp); doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, thanh niên đô thị, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng ký kinh doanh (hỗ trợ quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong trong hội nhập).

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
  Zalo
  Gọi điện