DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

DANH SÁCH CHI HỘI VCEO

Đặng Ngọc Anh

VCEO VIỆT NAM

0913339986
dangngocanh@vico.vn
Trần Anh Quang

VCEO HN1

0918585505
anhquang.tran@vico.vn
VCEO

VCEO HN2

Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
VCEO

VCEO HN3

Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Nguyễn Thị Minh Thắng

VCEO HN5

0982538379
phuong.tcv83@gmail.com
Nguyễn Phi Hùng

VCEO HNA

0978760035
ngphihunghn86@gmail.com
VCEO

VCEO TN1

Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Nguyễn Thị Thùy Ninh

VCEO HCM1

0965685269
nguyenthuyninhvenrapharma@gmail.com
ĐĂNG KÝ ĐĂNG NHẬP
Zalo
Gọi điện