CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

Thành viên VCEO

Dn. Đỗ Hải Đạt

Dn. Đỗ Hải Đạt


Website: http://midass.com.vn/

Email: dathaido@gmail.com

Ngành nghề chính: Thực phẩm

VP đại diện: 525 Âu Cơ –Phường Nhật Tân –Tây Hồ-Hà Nội

DOANH NHÂN VCEO

Dn. Vũ Văn Tiệp

Kiến trúc, Nội thất

Xem thêm

Dn. Cao Văn Ngọc

Kiến trúc, Nội thất

Xem thêm

Dn. Hồ Hoài Thu

Dịch vụ vận chuyển

Xem thêm

Dn. Nguyễn Ngọc Thịnh

Kiến trúc, Nội thất

Xem thêm

Dn. Trần Huy Tài

Sản xuất xây dựng

Xem thêm