CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

Thành viên VCEO

Dn.Đặng Ngọc Anh

Dn.Đặng Ngọc Anh


Là một trong những CEO đầu tiên đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử (Điều hành và sáng lập VICO Group từ 2007 đến nay)

  • Là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VCEO.
  • Là Giám đốc điều hành Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ VICO (Vico Group)
  • Sáng lập Cộng đồng doanh nhân VCEO
  • Sáng lập Cộng đồng cùng thanh niên khởi nghiệp
  • Sáng lập Học viện doanh nhân Kids

Là một trong những CEO đầu tiên đi tiên phong trong ngành thương mại điện tử (Điều hành và sáng lập VICO Group từ 2007 đến nay) - Với hơn 11 năm nghiên cứu trong trong lĩnh vực xây dựng - phát triển website, các phần mềm ứng dụng. 

DOANH NHÂN VCEO

Đỗ Quốc Bình

Dịch vụ tư vấn

Hoạt động tư vấn quản lý

Xem thêm

Dn. Cao Văn Ngọc

Kiến trúc, Nội thất

Xem thêm

Dn. Lê Mạnh Linh

Thiết kế website, phần mềm

Xem thêm