CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

kỷ lục thế giới

Đề cử 5 kỷ lục thế giới mới cho ẩm thực Việt Nam

Đề cử 5 kỷ lục thế giới mới cho ẩm thực Việt Nam

Sau thành công và hiệu ứng tích cực của 5 kỷ lục thế giới đầu tiên trong lĩnh vực ẩm thực do WorldKings xác lập, tháng 9/2020, VietKings tiếp tục hồ sơ đề cử kỷ lục thế giới lần II trong lĩnh vực ẩm thực của Việt Nam để gửi đến Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) xác lập.

Xem thêm