CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VCEO

bộ công thương

Phát triển thương mại & đa dạng hóa phương thức kinh doanh

Phát triển thương mại & đa dạng hóa phương thức kinh doanh

Một trong những mục tiêu lớn trong phát triển thương mại trong nước giai đoạn 2021-2025 được Bộ Công Thương đưa ra: tiếp tục củng cố, phát triển chợ truyền thống tại thị trường nông thôn, phát triển đông đảo các cửa hàng tiện lợi & đa dạng các loại hình, phương thức kinh doanh hiện đại.

Xem thêm

Tiền Điện một giá, liệu có bất lợi cho người nghèo?

Tiền Điện một giá, liệu có bất lợi cho người nghèo?

Vừa qua, Bộ Công Thương đã đề xuất 2 phương án lấy ý kiến tính giá điện. Theo đó, Phương án 1 là Áp dụng biểu giá 5 bậc thang và Phương án 2 là Khách hàng áp dụng biểu giá 5 bậc thang hoặc lựa chọn áp dụng biểu giá một giá.

Xem thêm