DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

PV GAS: Quý II/2022 lãi sau thuế cao kỷ lục hơn 5.100 tỷ, sở hữu "kho tiền mặt" khổng lồ 36.600 tỷ

30/07/2022

Tổng kết 6 tháng, PV Gas đã sản xuất và cung cấp 1,01 tỷ tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260.900 tấn), vượt 23% kế hoạch 6 tháng và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước.
Mục lục bài viết

  Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất với lợi nhuận theo quý đạt mức cao nhất lịch sử. Cụ thể, doanh thu bán hàng của GAS quý này đạt 27.653 tỷ đồng, tăng 21,8% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 54.343 tỷ đồng tăng gần 35%.

  Giống như BSR, biên lợi nhuận gộp của GAS kỳ này tăng vọt lên 25%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 16,7%, luỹ kế 6 tháng biên lợi nhuận đạt 22,2%, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 17,5%. Doanh thu tài chính quý này đạt 380 tỷ đồng, tăng 85,9% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng doanh thu tài chính đạt 641 tỷ đồng tăng hơn 37%.

  PV GAS: Quý II/2022 lãi sau thuế cao kỷ lục hơn 5.100 tỷ, sở hữu "kho tiền mặt" khổng lồ 36.600 tỷ

  Chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này giảm mạnh so với cùng kỳ 2021, dẫn đến lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý II/2022 của PV Gas đạt 6.400 tỷ, tăng 118% so với cùng kỳ 2021, luỹ kế 6 tháng đạt 10.782 tỷ tăng 93,57%.

  PV GAS: Quý II/2022 lãi sau thuế cao kỷ lục hơn 5.100 tỷ, sở hữu "kho tiền mặt" khổng lồ 36.600 tỷ

  Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2022 của GAS đạt 5,141 tỷ đồng, tăng 123% cùng kỳ năm trước, luỹ kế 6 tháng đạt 8.637 tỷ đồng tăng 98%. EPS 6 tháng đạt 4.408 đồng, gấp đôi cùng kỳ 2021.

  PV GAS: Quý II/2022 lãi sau thuế cao kỷ lục hơn 5.100 tỷ, sở hữu "kho tiền mặt" khổng lồ 36.600 tỷ

  Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của PV Gas đạt 88.539 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn của GAS giảm mạnh còn 22,5 tỷ đồng (đầu năm 484 tỷ đồng), nợ dài hạn 8.200 tỷ (đầu năm 7.500 tỷ).

  Vốn chủ sở hữu của GAS đạt hơn 60.570 tỷ đồng trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 19.139 tỷ, không thay đổi trong năm, quỹ đầu tư phát triển 21.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 18.700 tỷ. GAS có 27.600 tỷ tiền gửi ngân hàng và hơn 9.000 tỷ tiền và tương đương tiền. Tình hình tài chính rất lành mạnh.

  Tổng kết 6 tháng, PV Gas đã sản xuất và cung cấp 1,01 tỷ tấn LPG (xuất khẩu và kinh doanh quốc tế 260.900 tấn), vượt 23% kế hoạch 6 tháng và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước.

  Sản xuất và cung cấp 56.800 tấn condensate, vượt 67% kế hoạch 6 tháng và tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng khí tiếp nhận, sản xuất/cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn so với kế hoạch.

  Theo Cafef.vn

  Bài viết khác
  Zalo
  Gọi điện