DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

29/04/2022

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan để hưởng chính sách ưu đãi thuế quan, thời gian qua cơ quan hải quan đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đốc thúc doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật.
Mục lục bài viết

  Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, nghị định này quy định rõ điều kiện kiểm, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan.

  Có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2022, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định, các doanh nghiệp chế xuất phải đáp ứng điều kiện theo quy định mới được áp dụng chính sách ưu đãi thuế quan, gồm có hàng rào cứng ngăn cách với khu vực bên ngoài; có cổng/cửa ra, vào và đảm bảo việc đưa hàng hóa ra vào doanh nghiệp chế xuất chỉ qua cổng/cửa; có hệ thống camera quan sát được các vị trí tại cổng/cửa ra, vào và các vị trí lưu giữ hàng hóa.

  Đối với trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, hoặc không thực hiện thông báo cho chi cục hải quan, nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất theo quy định sau thời gian nói trên doanh nghiệp chế xuất không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất sau đó đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, có văn bản thông báo cho chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất để thực hiện kiểm tra và được chi cục hải quan nơi quản lý doanh nghiệp chế xuất xác nhận đã đáp ứng các điều kiện, thì được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan.

  Đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

  Triển khai thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương khẩn trương đôn đốc doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn thực hiện đúng quy định về kiểm tra, giám sát hải quan. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu Cục Hải quan các địa phương chủ động làm việc trực tiếp tại trụ sở doanh nghiệp chế xuất để tìm hiểu nguyên nhân, lý do doanh nghiệp chưa thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định; đánh giá khả năng doanh nghiệp chế xuất đáp ứng, hoặc không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định...

  Để đẩy nhanh việc hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, thời gian tới, cơ quan hải quan tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và tiến hành kiểm tra, xác nhận theo quy định. Còn đối với các doanh nghiệp chế xuất đã thực hiện thông báo đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, cơ quan hải quan khẩn trương thực hiện kiểm tra, xác nhận điều kiện đúng thời hạn...

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ Zalo
  Gọi điện