DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Cứ 3 doanh nghiệp lập mới lại có 2 doanh nghiệp 'chết lâm sàng'

02/10/2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 96.611 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, tuy nhiên có tới 73.103 DN tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể. Như vậy cứ 3 DN mới ra đời, có tới 2 DN ngừng hoạt động.
Mục lục bài viết

  Số DN giải thể tăng 50% so với cùng kỳ 2017. Ảnh minh họa

  Ngày 1/10, Tổng cục Thống kê cho biết về tình hình hoạt động DN 9 tháng đầu năm 2018. Theo đó, cả nước có 96.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2,8% so với năm 2017. Tổng vốn đăng ký 963.400 tỷ đồng, tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

  Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 3,8%. Nếu tính cả 1.881,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2018 là 2.845,3 nghìn tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, còn có 22.897 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm nay lên hơn 119,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2018 là 819,7 nghìn người, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

  Theo lĩnh vực hoạt động, trong 9 tháng năm nay có 33,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (chiếm 34,3% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), 12,5 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,912 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,4….

  Một số vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước như Đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long…

  DN ngày càng khó khăn trong cạnh tranh 

  Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng năm 2018 là 73.103 DN, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 23.053 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24,6% và 50.050 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 62,3%.

  Theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn ở hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước: Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 23,6%; DN xây dựng tăng 25,8%; DN công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,5%...

  Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng năm 2018 là 11.536 doanh nghiệp, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó 10.591 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,8% và tăng 32%. 

  Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2018 cho thấy: Có 43,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 39,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

  Dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lạc quan nhất khi có tới 92,3% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn và giữ ổn định so với quý trước; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước lần lượt là 87,5 % và 86,9%.

  Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý III năm nay, có 59,6% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 45,1% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,9% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 29,9% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 27,1% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao và 23,8% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.

  Có tới 45,7% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý III/2018 tăng so với quý trước; 17,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 36,9% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Về xu hướng quý IV so với quý III năm nay, có 52,7% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 10,8% số doanh nghiệp dự báo giảm và 36,5% số doanh nghiệp dự báo ổn định.

  Có tới 15% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 50,6% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III năm 2018, có 40,7% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 10,9% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 48,4% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

  Theo Doanh Nghiệp Hội Nhập

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ Zalo
  Gọi điện