DOANH NHÂN VIỆT NAM VCEO
KIẾN TẠO CƠ HỘI - KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Bình Thuận: Thu hồi dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng “đắp chiếu” 10 năm

10/08/2020

UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc thu hồi 66.134 m2 đất đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình.
Mục lục bài viết

  Theo đó, nguyên nhân thu hồi bởi dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm triển khai đầu tư được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấm dứt hoạt động đầu tư tại Quyết định số 371/QĐSKHĐT ngày 10/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo theo khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

  UBND tỉnh Bình Thuân đã có Quyết định số 1744/QĐ-UBND về việc thu hồi 66.134 m2 đất đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình

  Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê theo Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 14/01/2009.

  Đến nay, Công ty TNHH Trương Hoàng không thực hiện được việc bán tài sản hợp pháp của mình gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác. Do đó, dự án thuộc trường hợp thu hồi theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Vị trí khu đất được thể hiện trên mảnh trích lục địa chính tờ số 93 (221482-7); 103 (218482-2) tỷ lệ 1/5000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 11/6/2020 kèm theo.

  Theo Chủ tịch UBND xã Hồng Phong có trách nhiệm giao quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Trương Hoàng theo quy định; trường hợp Công ty TNHH Trương Hoàng không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định tại trụ sở UBND xã Hồng Phong, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Hồng Phong.

  Ngoài ra, giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình; đồng thời phối hợp với UBND xã Hồng Phong để xử lý với phần diện tích các hộ dân lấn chiếm trước khi đề xuất sử dụng khu đất theo quy hoạch.

  Đồng thời, giao phần diện tích 66.134 m2 đất đã thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình quản lý theo quy định.

  Nguồn: thuongtruong.com.vn

  Bài viết khác
  ĐĂNG KÝ Zalo
  Gọi điện